Briged Bakti Malaysia

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain”

Sertai lebih 20,000 Skuad Briged Bakti Malaysia!

Bacaan cadangan untuk Skuad

Aktiviti

Dakwah Bil Hal & Humanitarianism

Pada 5 ogos 2015 baru-baru ini, Pengerusi Kebangsaan Briged Bakti Malaysia, Yang Berbahagia Dato Dr Abd Razak bin Haji Kechik, telah dijemput menyampaikan syarahan istimewa bertajuk Dakwah Bil Hal & Humanitarianism. Syarahan tersebut dianjurkan oleh Kelab Staf Kuliyyah of Information and Communications Technology, Universiti Islam …

Latest Post

Dakwah Bil Hal & Humanitarianism

Pada 5 ogos 2015 baru-baru ini, Pengerusi Kebangsaan Briged Bakti Malaysia, Yang Berbahagia Dato Dr Abd Razak bin Haji Kechik, telah dijemput menyampaikan syarahan istimewa bertajuk Dakwah Bil Hal & Humanitarianism. Syarahan tersebut dianjurkan oleh Kelab Staf Kuliyyah of Information and Communications Technology, Universiti Islam …