Briged Bakti Malaysia

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain”